CONSIDERENTE PREALABILE

Prezentul cod deontologic se situează în contextul creat de cadrul reglementativ existent, respectiv legea audiovizualului, codul audiovizualului, codul civil, Convenţia Europeană a drepturilor omului și jurisprudența CEDO. Aceste reglementări sunt asumate ca reguli de conduită editorială, atât în virtutea caracterului lor de obligație legală, cât și cu convingerea că misiunea de interes public a noastră trebuie să se construiască în materia oferită de comunicarea audiovizuală realizată prin respectarea legii.

INFORMAREA CORECTĂ

Realizatorii postului de Radio Terranova depun toate eforturile pentru ca programele difuzate să fie configurate pentru întrunirea condițiilor de furnizare a accesului la un drept fundamental, dreptul publicului la informare (Rezoluția Consiliului Europei 1003/93 referitoare la etica jurnalistică) Încercam zi de zi că informațiile transmise de noi să nu fie tratate și percepute ca o marfă, ci ca o necesitate de a satisface un drept fundamental al cetațeanului, dreptul la informarea corectă!

În acest sens, ne-am propus să nu exploatăm nici calitatea și nici conținutul materialelor noastre pentru a mări audiența ori veniturile obținute din publicitate, ci pentru a satisface în mod optim dreptul la informare, urmând ca beneficiile să revină din excelența îndeplinirii acestei misiuni publice (Rez COE 1003/93).

Dat fiind că activitatea radiodifuzorilor din zona programelor de dezvoltare personală este una de “intermediere” între informația preexistentă şi public, în sensul de furnizare a unui serviciu de informare, Radio Terranova își asumă faptul că și drepturile pe care le deține în legatură cu libertatea de informare depind de destinatarii acesteia, adică de cetațeni.

În sensul valorilor promovate de CEDO, libertatea de exprimare nu se exercită numai pentru a difuza informații sau idei care sunt primite favorabil sau cu indiferență, ci şi în în ajutorul îmbunătățirii educației publicului nostru, din punct de vedere al dezvoltării personale, spirituale sau de interes medical. Informarea corectă include și obligația de a sublinia aspectele cele mai semnificative pentru viața societății, inclusive cele cu relevanță pentru dezvoltarea acesteia în sens pozitiv.

Respectul adevărului presupune şi educarea capacității de a‐l discerne și de a‐l prezenta astfel încât efectul de informare a publicului să fie maxim. Echipa noastră face toate eforturile pentru a îmbina legalitatea conținutului editorial cu acțiunea de determinare a adevărului și creativității editoriale într‐un mod care nu poate influența și inhiba creativitatea comunicării, în condițiile în care verificarea legalitații va fi întotdeauna anterioară difuzării programelor.

RESPONSABILITATEA EDITORIALĂ

Responsabilitatea editorială aparține Radio Terranova, în calitatea sa de societate comercială, respectiv structurii de proprietate și conducere care răspunde de acțiunile societății comerciale. Responsabilitatea editorială este opozabilă numai dispozițiilor legii audiovizualului și reglementărilor subsecvente ale codului audiovizual.

Orice conflict generat de conținutul editorial care nu contravine însă acestor reglementări nu antrenează responsabilitatea editorială a Radio Terranova (ci responsabilitatea civilă sau comercială a terților, după caz.) Responsabilitatea editorială se asumă în cadrul exercițiului politicii editoriale, de către conducerea societății. Politica editorială reprezintă concepția asupra principiilor, regulilor și strategiei după care se structurează producția și/sau difuzarea de conținut editorial, inclusiv punerea ei în practică.

Exercițiul politicii editoriale este delegat editorilor și realizatorilor de programe în mod expres Radio Terranova stabilește cu realizatorii de programe condițiile care se aplică atunci când este utilizat recursul la clauza de conștiință, respectiv la dreptul acestora de a nu acționa împotriva convingerilor proprii, care trebuie acordat fără limite.

Decizia de a face publică sau nu politica editorială aparține autorilor ei, în condițiile în care politica editorială poate să îmbrace aspecte de confidențialitate care se supun regulilor competiției corecte. Acesta nu face însă mai puțîn importantă responsabiltatea editorială.

INTERESUL PUBLIC ȘI PROTECȚIA DREPTURILOR PERSOANEI

Este de interes public atât protejarea drepturilor individului cât şi respectarea dreptului lui şi al publicului de a fi informat în contextul asigurării pluralismului surselor de informare. Libertatea de exprimare este ea însăşi de interes public.

Dat fiind că persoanele publice contribuie la stabilirea standardelor sociale atât prin diferențiere cît și prin exemplu, realizatorii Radio Terranova vor avea grijă să oglindească acest lucru cu putere de ghidaj, prin reflectarea normalității comportamentului vieții zilnice, dacă aceasta serveşte la formarea opiniei publice în chestiuni de interes general sau la dezbateri de interes general.

În cazul persoanelor care acced în mod voluntar în viața publică, acestea nu mai pot invoca dreptul de a rămâne anonimi, imaginea lor devenind într‐un anume grad o proprietate publică la care mass‐media poate face apel pentru a intreține dezbateri de interes public şi construcția de valori ale vieții cotidiene.

Vom considera astfel, că însuși faptul că acea persoană publică a acceptat invitația la o dezbatere sau interviu la Radio Terranova, reprezintă acceptul și luarea în considerare a legislației europene care reglementează protecția drepturilor persoanei.